| JV color JV color JV color
Thứ sáu, 31 Tháng 10 2014 - Đăng nhập

GIÁO VIÊN

                TOÁN                            TOÁN    

             VẬT LÝ                       HÓA HỌC

 

           SINH HỌC                TIẾNG ANH


Thư viện đề thi

 Các đề thi khác...

Đề thi thử lần 01 môn Toán, lớp A1 khóa LTĐH năm 2014-2015

Đề thi thử lần 01 môn Vật lý, lớp A1 khóa LTĐH năm 2014-2015

Đề thi thử lần 01 môn Hóa, lớp A1 khóa LTĐH năm 2014-2015

Tài liệu LTĐH môn Toán Tập 1 NH 2014-2015

Tài liệu LTĐH môn Vật lý Tập 1 NH 2014-2015

Tài liệu LTĐH môn Hóa Tập 1 NH 2014-2015

Đề thi và Đáp án chính thức khối A, A1, B, C, D kỳ thi TSCĐ năm 2014

Đề thi và Đáp án chính thức khối B, C, D kỳ thi TSĐH năm 2014

Đề thi và Đáp án chính thức khối A, A1, V kỳ thi TSĐH năm 2014

Tuyển tập 30 đề thi thử Đại học môn Toán năm 2014Tuyển tập 10 đề thi thử Đại học môn Vật lý năm 2014 (Có đáp án)

Tuyển tập 14 đề thi thử Đại học môn Hóa học năm 2014 (Có đáp án)

Đề thi thử lần 03 môn Vật lý, lớp A5,6,7 khóa LTĐH năm 2014 (Có đáp án)

Đề thi thử lần 03 môn Hóa học, lớp A5,6,7 khóa LTĐH năm 2014 (Có đáp án)

Đề thi thử lần 07 (tổng hợp) môn Hóa học, lớp A1+A3+A4 khóa LTĐH 2014 (Có đáp án)Đề thi thử lần 07 (tổng hợp) môn Vật lý, lớp A1+A3+A4 khóa LTĐH 2014 (Có đáp án)

Đề thi thử lần 06 môn Toán, lớp A1+A3+A4+A5 khóa LTĐH 2014 (HD giải)

Đề thi thử lần 06 môn Vật lý, lớp A1+A3+A4 khóa LTĐH 2014 (Có đáp án)Đề thi thử lần 06 môn Hóa học, lớp A1+A3+A4 khóa LTĐH 2014 (Có đáp án) 

Đề thi thử lần 02 môn Tiếng Anh, các lớp LTĐH năm 2014 (Có đáp án)

Đề thi thử đại học lần 2 môn Toán, lớp A6+A7 khóa LTĐH năm 2014 (HD giải)

Đề thi thử lần 02 môn Sinh học, các lớp LTĐH năm 2014 (Có đáp án)

Đề thi thử lần 02 môn Vật lý, lớp A5+A6+A7 khóa LTĐH 2014 (Có đáp án)

Đề thi thử lần 02 môn Hóa, lớp A5+A6+A7 khóa LTĐH Trung hạn 2014 (Có đáp án)

Đề thi thử lần 01 môn Tiếng Anh, khối A1 khóa LTĐH Trung hạn 2014 (Có đáp án)

Đề thi thử lần 01 môn Sinh học, lớp B5+B6+B7 khóa LTĐH Trung hạn 2014 (Có đáp án)

Đề thi thử lần 01 môn Toán, lớp A5 khóa LTĐH Trung hạn 2014 (Có đáp án)Đề thi thử lần 01 môn Toán, lớp A6+A7 khóa LTĐH Trung hạn 2014 (Có đáp án)Đề thi thử lần 01 môn Vật lý, lớp A5+A6+A7 khóa LTĐH Trung hạn 2014 (Có đáp án)

Đề thi thử lần 01 môn Hóa, lớp A5+A6+A7 khóa LTĐH Trung hạn 2014 (Có đáp án)

Đề thi thử lần 05 môn Toán, lớp A1+A3+A4 khóa LTĐH 2014 (Có đáp án)

Đề thi thử lần 05 môn Vật lý, lớp A1+A3+A4 khóa LTĐH 2014 (Có đáp án)

Đề thi thử lần 05 môn Hóa, lớp A1+A3+A4 khóa LTĐH 2014 (Có đáp án)Giải chi tiết đề thi thử lần 04 môn Vật lý, lớp A1+A3 khóa LTĐH NH 2013-2014 

Đề thi thử lần 04 môn Vật lý, lớp A1+A3 khóa LTĐH NH 2013-2014 (Có đáp án)Đề thi thử lần 03 môn Vật lý, lớp A4 khóa LTĐH NH 2013-2014 (Có đáp án)Đề thi thử lần 03 môn Toán, lớp A4+B4 khóa LTĐH NH 2013-2014 (HD giải)Đề thi thử lần 03 môn Toán, Lớp A3 + B3, khóa LTĐH NH 2013-2014

Đề thi thử lần 04 môn Hóa, lớp A1+A3 khóa LTĐH NH 2013-2014 (Có đáp án) 

Đề thi thử lần 03 môn Hóa, lớp A4+B4 khóa LTĐH NH 2013-2014 (Có đáp án)

Đề thi thử lần 04 môn Toán, lớp A1+B1 khóa LTĐH NH 2013-2014 (HD giải)

Đề thi thử lần 04 môn Toán, lớp A3+B3 khóa LTĐH NH 2013-2014 (HD giải)

Đề thi thử lần 02 môn Vật lý, Lớp A4, khóa LTĐH NH 2013-2014 (Có đáp án)

 Đề thi thử lần 02 môn Hóa, Lớp A4 + B4, khóa LTĐH NH 2013-2014 (Có đáp án)

 Đề thi thử lần 02 môn Toán, Lớp A4 + B4, khóa LTĐH NH 2013-2014 

 Đề thi thử lần 03 môn Toán, Lớp A1 + B1, khóa LTĐH NH 2013-2014 (HD giải)

 Đề thi thử lần 03 môn Vật lý, Lớp A1 + A3, khóa LTĐH NH 2013-2014 (Có đáp án)

 Đề thi thử lần 03 môn Hóa học, Lớp A1,3 + B1,3, khóa LTĐH NH 2013-2014 (Có đáp án)

 Đề thi thử lần 01 môn Toán, Lớp A4 + B4, khóa LTĐH NH 2013-2014

 Đề thi thử lần 01 môn Hóa học, Lớp A4 + B4, khóa LTĐH NH 2013-2014 (Có đáp án)

 Đề thi thử lần 01 môn Vật lý, Lớp A4, khóa LTĐH NH 2013-2014 (Có đáp án)

Đề thi thử lần 03 môn Toán, Lớp A3 + B3, khóa LTĐH NH 2013-2014

 Đề thi thử lần 02 môn Hóa học, Lớp A1 + A3, khóa LTĐH NH 2013-2014 (Có đáp án)

 Đề thi thử lần 02 môn Vật lý, Lớp A1 + A3, khóa LTĐH NH 2013-2014 (Có đáp án)

 Đề thi thử lần 02 môn Toán, Lớp A3+B3, khóa LTĐH NH 2013-2014

 Đề thi thử lần 01 môn Vật lý, Lớp A3, khóa LTĐH NH 2013-2014 (Có đáp án)

 Đề thi thử lần 01 môn Toán, Lớp A3+B3, khóa LTĐH NH 2013-2014

 Đề thi thử lần 01 môn Hóa, Lớp A3+B3, khóa LTĐH NH 2013-2014 (Có đáp án)

 Đề & đáp án các môn thi tuyển sinh ĐH-CĐ các năm 2007-2013

 

Trực tuyến

Hiện có 4 khách Trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Trao thưởng cho học sinh có thành thành tích cao trong kỳ thi thử đại học lần 01 NH 2014-2015 PDF. In Email
Viết bởi tqlam   
Thứ ba, 28 Tháng 10 2014 20:55
Trong tháng 10/2014, trung tâm tổ chức thi thử lần lần 01 các môn Toán, Vật lý, Hóa học lớp A1 khóa LTĐH năm 2014-2015. 
TT Luyện thi Khoa học Tự nhiên biểu dương và trao tặng phần thưởng cho các học viên có thành tích cao trong kỳ thi. Mỗi phần thưởng trị giá 50.000đ. Đối với các học viên có bài thi từ 9đ trở lên được thưởng 100.000đ.
Đề thi và đáp án cũng đã được đăng tải trên website. Download đề thi thử Tại đây.
Danh sách khen thưởng cụ thể như sau:
Cập nhật ngày Thứ ba, 28 Tháng 10 2014 21:15
 
Chiêu sinh lớp luyện thi Đại học năm học 2014-2015 PDF. In Email
Viết bởi tqlam   
Chủ nhật, 05 Tháng 10 2014 19:00
Quý phụ huynh và học sinh thân mến!
Hiện lớp A1, khóa LTĐH 2015 (khai giảng ngày 15/09/2014) đã đủ sĩ số. Trung tâm thông báo tiếp tục chiêu sinh lớp A2 các môn TOÁN - VẬT LÝ - HÓA, khai giảng ngày 15/10/2014, do các giảng viên Đại học Tây Nguyên và các giáo viên có kinh nghiệm luyện thi trực tiếp giảng dạy. Hàng tháng, học viên tham gia làm bài thi thử. Các học viên có kết quả thi thử tốt sẽ được miễn giảm học phí của tháng đó. Các học viên có thể tham gia HỌC THỬ một tuần trước khi quyết định theo học chính thức. Các môn Sinh học và Tiếng Anh sẽ tổ chức theo khóa Trung hạn.
Các thông tin lớp A2 - Khóa LTĐH năm học 2014-2015:
Cập nhật ngày Chủ nhật, 05 Tháng 10 2014 19:17
 
Thời khóa biểu các lớp luyện thi Đại học khóa DÀI HẠN năm học 2014-2015 PDF. In Email
Xem kết quả: / 2
Bình thườngTuyệt vời 
Viết bởi tqlam   
Thứ ba, 09 Tháng 9 2014 22:52

Thông tin chiêu sinh lớp Luyện thi đại học khóa Dài hạn năm 2014-2015 xem TẠI ĐÂY

Dưới đây là thời khóa biểu của lớp A1. Sau khi học một tháng sẽ phân lớp theo năng lực học sinh

Xem thêm trên Facebook

Cập nhật ngày Thứ ba, 09 Tháng 9 2014 22:59
 
Chính thức chốt phương án thi năm 2015 PDF. In Email
Viết bởi tqlam   
Thứ ba, 09 Tháng 9 2014 22:44

(Dân trí) - Chiều nay (09/09/2014), Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận chính thức ban hành Quyết định số 3538 Phê duyệt Phương án thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ từ năm 2015. Theo đó, năm 2015, kỳ thi quốc gia sẽ được tổ chức trong các ngày 9, 10, 11 và 12/6.

Quyết định này đã đưa rõ về phương thức tổ chức kì thi THPT quốc gia. Cụ thể, về môn thi: Để được xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, thí sinh phải thi 4 môn (gọi là 4 môn thi tối thiểu) gồm 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 môn tự chọn trong số các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lí.
Ngoài 4 môn thi tối thiểu, thí sinh có thể đăng ký thi thêm các môn khác trong số các môn tự chọn để có thêm cơ hội xét tuyển vào đại học, cao đẳng.
Cập nhật ngày Thứ ba, 09 Tháng 9 2014 22:52
 
Chiêu sinh các lớp luyện thi Đại học khóa DÀI HẠN năm học 2014-2015 PDF. In Email
Viết bởi tqlam   
Thứ ba, 02 Tháng 9 2014 10:09
Quý phụ huynh và học sinh thân mến!
TT Luyện thi KHOA HỌC TỰ NHIÊN thông báo chiêu sinh lớp luyện thi đại học chất lượng cao khóa dài hạn các môn TOÁN - VẬT LÝ - HÓA năm học 2014-2015, khai giảng ngày 15/09/2014 do các giảng viên Đại học Tây Nguyên và các giáo viên có kinh nghiệm luyện thi trực tiếp giảng dạy. Hàng tháng, học viên tham gia làm bài thi thử. Các học viên có kết quả thi thử tốt sẽ được miễn giảm học phí của tháng đó. Các học viên có thể tham gia HỌC THỬ một tuần trước khi quyết định theo học chính thức. Các môn Sinh học và Tiếng Anh sẽ tổ chức theo khóa Trung hạn.
Các thông tin khóa DÀI HẠN Năm học 2014-2015:
Cập nhật ngày Thứ ba, 02 Tháng 9 2014 10:26
 
Tổ chức lễ trao thưởng cho các học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi TSĐH năm 2014 PDF. In Email
Viết bởi tqlam   
Thứ ba, 02 Tháng 9 2014 09:17
Vào lúc 9h ngày 01/09/2014, Trung tâm LTĐH Khoa Học Tự Nhiên, 50/2 Ywang, TP. BMT tổ chức buổi lễ vinh danh, trao thưởng cho các học sinh ôn thi tại trung tâm đạt thành tích cao trong kỳ thi TSĐH năm học 2013-2014. Đến dự có các giáo viên giảng dạy tại trung tâm, các phụ huynh và các học sinh có trong danh sách trao thưởng.
Trong năm học 2013-2014, Trung tâm LTĐH Khoa Học Tự Nhiên tổ chức 3 khóa luyện thi đại học: Khóa Dài hạn (khai giảng tháng 9); khóa trung hạn (Khai giảng tháng 2); khóa cấp tốc (Khai giảng tháng 6) và chia thành 8 lớp. Trong quá trình ôn luyện, trung tâm tổ chức các kỳ thi thử hàng tháng nhằm giúp các học sinh ôn tập xuyên suốt kiến thức và làm quen dần áp lực phòng thi. Trung tâm cũng dành quỹ khoảng 45.000.000đ trao thưởng cho các học sinh có thành tích cao trong các kỳ thi thử hàng tháng trong năm học vừa qua.
Cập nhật ngày Thứ ba, 02 Tháng 9 2014 09:57
 
Trao học bổng cho các học sinh có thành tích cao trong kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2014 PDF. In Email
Viết bởi tqlam   
Thứ tư, 06 Tháng 8 2014 20:12
Năm học 2013-2014, Trung tâm có 9 lớp theo học (AB1-AB9) các khối A, A1 và B gồm các khóa Dài hạn (Khai giảng tháng 9); khóa trung hạn (khai giảng tháng 2) và khóa cấp tốc (khai giảng tháng 6). Có đến 95% học sinh ôn thi lại. Sau những ngày tháng miệt mài học tập của trò và sự tận tình giảng dạy của các thầy cô, bây giờ đã đến lúc gặt hái thành quả. Theo thống kê sơ bộ, có nhiều học sinh đạt trên 20đ. 
Trung tâm sẽ trao 5 suất học bổng cho 5 học sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi đại học 2014. Mỗi suất học bổng là 1.000.000đ (Một triệu đồng). Điều kiện để trao học bổng:
Cập nhật ngày Thứ sáu, 22 Tháng 8 2014 21:49
 
Thời khóa biểu các lớp LTĐH khóa CẤP TỐC năm 2014 PDF. In Email
Xem kết quả: / 2
Bình thườngTuyệt vời 
Viết bởi tqlam   
Thứ ba, 03 Tháng 6 2014 21:05

Trung tâm dự kiến chiêu sinh 3 lớp LTĐH khóa cấp tốc năm 2014. Dưới đây là thời khóa biểu của 2 lớp đầu (A8B8 và A9B9). Click VÀO ĐÂY để xem thông tin chiêu sinh các lớp cấp tốc.

 

Cập nhật ngày Thứ tư, 04 Tháng 6 2014 11:28
 


Trang 1 trong tổng số 18 trang
Trang Chủ