| JV color JV color JV color
Thứ sáu, 28 Tháng 11 2014 - Đăng nhập

GIÁO VIÊN

                TOÁN                            TOÁN    

             VẬT LÝ                       HÓA HỌC

 

           SINH HỌC                TIẾNG ANH


Thư viện đề thi

 Các đề thi khác...

 Đề thi thử lần 02 môn Toán, lớp A1 khóa LTĐH năm 2014-2015Đề thi thử lần 02 môn Vật lý, lớp A1 khóa LTĐH năm 2014-2015Đề thi thử lần 02 môn Hóa, lớp A1 khóa LTĐH năm 2014-2015Đề thi thử lần 01 môn Vật lý, lớp A2 khóa LTĐH năm 2014-2015

Đề thi thử lần 01 môn Hóa, lớp A2 khóa LTĐH năm 2014-2015

Đề thi thử lần 01 môn Toán, lớp A1 khóa LTĐH năm 2014-2015

Đề thi thử lần 01 môn Vật lý, lớp A1 khóa LTĐH năm 2014-2015

Đề thi thử lần 01 môn Hóa, lớp A1 khóa LTĐH năm 2014-2015

Tài liệu LTĐH môn Toán Tập 1 NH 2014-2015

Tài liệu LTĐH môn Vật lý Tập 1 NH 2014-2015

Tài liệu LTĐH môn Hóa Tập 1 NH 2014-2015

Đề thi và Đáp án chính thức khối A, A1, B, C, D kỳ thi TSCĐ năm 2014

Đề thi và Đáp án chính thức khối B, C, D kỳ thi TSĐH năm 2014

Đề thi và Đáp án chính thức khối A, A1, V kỳ thi TSĐH năm 2014

Tuyển tập 30 đề thi thử Đại học môn Toán năm 2014Tuyển tập 10 đề thi thử Đại học môn Vật lý năm 2014 (Có đáp án)

Tuyển tập 14 đề thi thử Đại học môn Hóa học năm 2014 (Có đáp án)

Đề thi thử lần 03 môn Vật lý, lớp A5,6,7 khóa LTĐH năm 2014 (Có đáp án)

Đề thi thử lần 03 môn Hóa học, lớp A5,6,7 khóa LTĐH năm 2014 (Có đáp án)

Đề thi thử lần 07 (tổng hợp) môn Hóa học, lớp A1+A3+A4 khóa LTĐH 2014 (Có đáp án)Đề thi thử lần 07 (tổng hợp) môn Vật lý, lớp A1+A3+A4 khóa LTĐH 2014 (Có đáp án)

Đề thi thử lần 06 môn Toán, lớp A1+A3+A4+A5 khóa LTĐH 2014 (HD giải)

Đề thi thử lần 06 môn Vật lý, lớp A1+A3+A4 khóa LTĐH 2014 (Có đáp án)Đề thi thử lần 06 môn Hóa học, lớp A1+A3+A4 khóa LTĐH 2014 (Có đáp án) 

Đề thi thử lần 02 môn Tiếng Anh, các lớp LTĐH năm 2014 (Có đáp án)

Đề thi thử đại học lần 2 môn Toán, lớp A6+A7 khóa LTĐH năm 2014 (HD giải)

Đề thi thử lần 02 môn Sinh học, các lớp LTĐH năm 2014 (Có đáp án)

Đề thi thử lần 02 môn Vật lý, lớp A5+A6+A7 khóa LTĐH 2014 (Có đáp án)

Đề thi thử lần 02 môn Hóa, lớp A5+A6+A7 khóa LTĐH Trung hạn 2014 (Có đáp án)

Đề thi thử lần 01 môn Tiếng Anh, khối A1 khóa LTĐH Trung hạn 2014 (Có đáp án)

Đề thi thử lần 01 môn Sinh học, lớp B5+B6+B7 khóa LTĐH Trung hạn 2014 (Có đáp án)

Đề thi thử lần 01 môn Toán, lớp A5 khóa LTĐH Trung hạn 2014 (Có đáp án)Đề thi thử lần 01 môn Toán, lớp A6+A7 khóa LTĐH Trung hạn 2014 (Có đáp án)Đề thi thử lần 01 môn Vật lý, lớp A5+A6+A7 khóa LTĐH Trung hạn 2014 (Có đáp án)

Đề thi thử lần 01 môn Hóa, lớp A5+A6+A7 khóa LTĐH Trung hạn 2014 (Có đáp án)

Đề thi thử lần 05 môn Toán, lớp A1+A3+A4 khóa LTĐH 2014 (Có đáp án)

Đề thi thử lần 05 môn Vật lý, lớp A1+A3+A4 khóa LTĐH 2014 (Có đáp án)

Đề thi thử lần 05 môn Hóa, lớp A1+A3+A4 khóa LTĐH 2014 (Có đáp án)Giải chi tiết đề thi thử lần 04 môn Vật lý, lớp A1+A3 khóa LTĐH NH 2013-2014 

Đề thi thử lần 04 môn Vật lý, lớp A1+A3 khóa LTĐH NH 2013-2014 (Có đáp án)Đề thi thử lần 03 môn Vật lý, lớp A4 khóa LTĐH NH 2013-2014 (Có đáp án)Đề thi thử lần 03 môn Toán, lớp A4+B4 khóa LTĐH NH 2013-2014 (HD giải)Đề thi thử lần 03 môn Toán, Lớp A3 + B3, khóa LTĐH NH 2013-2014

Đề thi thử lần 04 môn Hóa, lớp A1+A3 khóa LTĐH NH 2013-2014 (Có đáp án) 

Đề thi thử lần 03 môn Hóa, lớp A4+B4 khóa LTĐH NH 2013-2014 (Có đáp án)

Đề thi thử lần 04 môn Toán, lớp A1+B1 khóa LTĐH NH 2013-2014 (HD giải)

Đề thi thử lần 04 môn Toán, lớp A3+B3 khóa LTĐH NH 2013-2014 (HD giải)

Đề thi thử lần 02 môn Vật lý, Lớp A4, khóa LTĐH NH 2013-2014 (Có đáp án)

 Đề thi thử lần 02 môn Hóa, Lớp A4 + B4, khóa LTĐH NH 2013-2014 (Có đáp án)

 Đề thi thử lần 02 môn Toán, Lớp A4 + B4, khóa LTĐH NH 2013-2014 

 Đề thi thử lần 03 môn Toán, Lớp A1 + B1, khóa LTĐH NH 2013-2014 (HD giải)

 Đề thi thử lần 03 môn Vật lý, Lớp A1 + A3, khóa LTĐH NH 2013-2014 (Có đáp án)

 Đề thi thử lần 03 môn Hóa học, Lớp A1,3 + B1,3, khóa LTĐH NH 2013-2014 (Có đáp án)

 Đề thi thử lần 01 môn Toán, Lớp A4 + B4, khóa LTĐH NH 2013-2014

 Đề thi thử lần 01 môn Hóa học, Lớp A4 + B4, khóa LTĐH NH 2013-2014 (Có đáp án)

 Đề thi thử lần 01 môn Vật lý, Lớp A4, khóa LTĐH NH 2013-2014 (Có đáp án)

Đề thi thử lần 03 môn Toán, Lớp A3 + B3, khóa LTĐH NH 2013-2014

 Đề thi thử lần 02 môn Hóa học, Lớp A1 + A3, khóa LTĐH NH 2013-2014 (Có đáp án)

 Đề thi thử lần 02 môn Vật lý, Lớp A1 + A3, khóa LTĐH NH 2013-2014 (Có đáp án)

 Đề thi thử lần 02 môn Toán, Lớp A3+B3, khóa LTĐH NH 2013-2014

 Đề thi thử lần 01 môn Vật lý, Lớp A3, khóa LTĐH NH 2013-2014 (Có đáp án)

 Đề thi thử lần 01 môn Toán, Lớp A3+B3, khóa LTĐH NH 2013-2014

 Đề thi thử lần 01 môn Hóa, Lớp A3+B3, khóa LTĐH NH 2013-2014 (Có đáp án)

 Đề & đáp án các môn thi tuyển sinh ĐH-CĐ các năm 2007-2013

 

Hỗ trợ trực tuyến

Trang Chủ Thời khóa biểu
Thời khóa biểu các lớp luyện thi Đại học khóa DÀI HẠN năm học 2014-2015 PDF. In Email
Xem kết quả: / 2
Bình thườngTuyệt vời 
Viết bởi tqlam   
Thứ ba, 09 Tháng 9 2014 22:52

Thông tin chiêu sinh lớp Luyện thi đại học khóa Dài hạn năm 2014-2015 xem TẠI ĐÂY

Dưới đây là thời khóa biểu của lớp A1. Sau khi học một tháng sẽ phân lớp theo năng lực học sinh

Xem thêm trên Facebook

Cập nhật ngày Thứ ba, 09 Tháng 9 2014 22:59
 
Thời khóa biểu các lớp LTĐH khóa CẤP TỐC năm 2014 PDF. In Email
Xem kết quả: / 2
Bình thườngTuyệt vời 
Viết bởi tqlam   
Thứ ba, 03 Tháng 6 2014 21:05

Trung tâm dự kiến chiêu sinh 3 lớp LTĐH khóa cấp tốc năm 2014. Dưới đây là thời khóa biểu của 2 lớp đầu (A8B8 và A9B9). Click VÀO ĐÂY để xem thông tin chiêu sinh các lớp cấp tốc.

 

Cập nhật ngày Thứ tư, 04 Tháng 6 2014 11:28
 
Thời khóa biểu các lớp luyện thi Đại học khóa TRUNG HẠN năm học 2013-2014 (Cập nhật ngày 11/02/2014) PDF. In Email
Viết bởi tqlam   
Thứ tư, 22 Tháng 1 2014 21:39

Các lớp luyện thi đại học khóa TRUNG HẠN năm học 2013-2014 khai giảng các ngày 12/02/2014 (Lớp A5+B5) và 16/02/2014 (Lớp A6+B6, A7+B7).

Luyện thi các môn TOÁN - LÝ - HÓA - SINH - TIẾNG ANH.

Trung tâm dự kiến mở 3 lớp khóa Trung hạn. Sĩ sỗ mỗi lớp từ 30-40HS.

Thời khóa biểu: 4 buổi/môn/tuần

Do các giảng viên Đại học Tây Nguyên và các Giáo viên có kinh nghiệm luyện thi giảng dạy.

Thông tin chi tiết về khóa học xem thêm TẠI ĐÂY.

Thời khóa biểu các lớp A5+B5, A6+B6, A7+B7 cụ thể như sau:

Cập nhật ngày Thứ ba, 11 Tháng 2 2014 22:34
 
Thời khóa biểu lớp A4+B4, khóa luyện thi đại học năm 2013-2014 PDF. In Email
Viết bởi tqlam   
Chủ nhật, 29 Tháng 9 2013 19:40
Hiện nay các lớp luyện thi đại học khóa dài hạn A1+B1; A2+B2; A3+B3 năm học 2013-2014 đã đủ sĩ số (không nhận thêm học viên vào các lớp này). Để đáp ứng nhu cầu luyện thi đại học cho các học viên khác, Trung tâm Luyện thi KHOA HỌC TỰ NHIÊN tiếp tục mở lớp A4+B4, khóa luyện thi đại học, khai giảng ngày 10/10/2013. Thời khóa biểu cụ thể như sau:

Cập nhật ngày Chủ nhật, 29 Tháng 9 2013 19:46
 


Trang 1 trong tổng số 5 trang
Trang Chủ Thời khóa biểu